Zapytanie ofertowe w zakresie dostawy i uruchomienia

13-04-2017

  Data dodania: 17-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Mikroskop do analizy próbek”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 22 listopad 2016 r. do godziny 11. – numer dokumentu w dzienniku UE – 399402-2016
 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Systemu do szybkiego prototypowania w metalu”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 22 listopad 2016 r. do godziny 11. -  numer dokumentu w dzienniku UE – 361538-2016

Pytania – odpowiedzi do zapytania ofertowego dot. Systemu do szybkiego prototypownia w metalu  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do 2 grudnia  2016 r. do godziny 11.   

 

  Data dodania: 12-01-2017

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/23/16 z dnia 11.10.2016 r.

 

  Data dodania: 17-10-2016 

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Młot Udarnościowego CHARPY’EGO”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 22 listopad 2016 r. do godziny 11. -  numer dokumentu w dzienniku UE – 399404-2016

 

  Data dodania: 20-12-2016

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/18/16 z dnia 11.10.2016r. 

 

  Data dodania: 27-12-2016

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/27/16 z dnia 11.10.2016 r.

 

  Data dodania: 17-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Skaner pomiarowy”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 22 listopad 2016 r. do godziny 11. -  numer dokumentu w dzienniku UE – 399403-2016 

   

  Data dodania: 21-12-2016

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/19/16 z dnia 11.10.2016 r.

 

  Data dodania: 17-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Pieca Muflowego”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 22 listopad 2016 r. do godziny 11. 

Pytania – odpowiedzi do zapytania ofertowego dot. Pieca Muflowego    dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do 1 grudnia  2016 r. do godziny 11.

 

  Data dodania: 22-12-2016

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/17/16  z dnia 11.10.2016r.  

 

  Data dodania: 17-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Maszyny Wytrzymałościowej”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 22 listopad 2016 r. do godziny 11. - numer dokumentu w dzienniku UE – 399406-2016

 

  Data dodania: 20-12-2016

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/14/16 z dnia 11.10.2016r. 

 

  Data dodania: 18-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Urządzenia do pomiaru zarysowania i przyczepności”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 23 listopad 2016 r. do godziny 11. – numer dokumentu w dzienniku UE – 363772-2016

 

  Data dodania: 02-01-2017

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/16/16 z dnia 12.10.2016r. 

 

  Data dodania: 18-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Wagosuszarki – 2 szt.”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 23 listopad 2016 r. do godziny 11. -  numer dokumentu w dzienniku UE – 363773-2016

 

  Data dodania: 16-12-2016

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/15/16 z dnia 12.10.2016r. 

 

  Data dodania: 18-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Plastometr”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 23 listopad 2016 r. do godziny 11. -  numer dokumentu w dzienniku UE – 363762-2016

 

 Data dodania: 02-12-2016

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/24/16 z dnia 12.10.2016r. 

 

  Data dodania: 18-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Twardościomierz – 2 szt.”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 23 listopad 2016 r. do godziny 11. -  numer dokumentu w dzienniku UE – 363763-2016
 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Urządzenie do nacinania karbu dla próbek CHARPY'EGO”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 23 listopad 2016 r. do godziny 11. - numer dokumentu w dzienniku UE – 363775-2016

 

  Data dodania: 19-12-2016

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/20/16 z dnia 12.10.2016 r.
 • Informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/21/16 z dnia 12.10.2016 r.

 

  Data dodania: 20-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Instalacji  do odzysku odpadów produkcyjnych  oraz  przygotowywania próbek materiałowych”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 29 listopad 2016 r. do godziny 11. – numer dokumentu w dzienniku UE – 367478-2016

 

Pytania – odpowiedzi do zapytania ofertowego dot. Instalacji  do odzysku odpadów produkcyjnych  oraz  przygotowywania próbek materiałowych dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do 1 grudnia  2016 r. do godziny 11.  - numer dokumentu w dzienniku UE – 367478-2016

 

Data dodania: 09-01-2017

 •  Informacja o zmianie dostawcy dla zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/11/16 z dnia 13.10.2016 r. 

 

Data dodania: 13-12-2016

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/11/16 z dnia 13.10.2016 r.

 

Data dodania: 20-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Kamery termowizyjnej”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 21 listopad 2016 r. do godziny 11. 
 • Wyjaśnienie do Zapytania Ofertowego i Specyfikacji Warunków Realizacji Zamówienia – Kamera Termowizyjna

 

Data dodania: 15-12-2016

 •   Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/28/16 z dnia 20.10.2016r.

 

Data dodania: 20-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Stanowisko do  pomiaru poboru energii”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 21 listopad 2016 r. do godziny 11. 

 

Data dodania: 05-01-2017

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/29/16 z dnia 20.10.2016r. 
 
 

  Data dodania:21-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Multisensorowej maszyny pomiarowej”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 30 listopad 2016 r. do godziny 11. – numer dokumentu w dzienniku UE – 369366-2016
  
 

  Data dodania:11-01-2017

 •  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/13/16 z dnia 19.10.2016r.
 

  Data dodania:21-10-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia „Maszyny Współrzędnościowej”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 30 listopad 2016 r. do godziny 11. – numer dokumentu w dzienniku UE – 369368-2016

  

  Data dodania: 11-01-2017

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/12/16 z dnia 19.10.2016 r.
 

  Data dodania:28-11-2016

 • Zapytanie ofertowe w zakresie dostawy i uruchomienia  "Wysokościomierz – 2 szt."   dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 30 grudzień 2016 r. do godziny 11. 

 

Data dodania:13-02-2017

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/31/16 z dnia 28.11.2016r.

 

   Data dodania:02-12-2016

 • Zapytanie ofertowe w  zakresie dostawy i uruchomienia "Stanowiska komputerowe – 6 szt.”  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 5 styczeń 2017 r. do godziny 11. 

   

   Data dodania:01-02-2017

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/30/16 z dnia 02.12.2016 r.

 

   Data dodania:02-12-2016

 • Zapytanie ofertowe w zakresie dostawy i uruchomienia  „Wagi elektroniczne – 4 szt.”   dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 5 styczeń 2017 r. do godziny 11. 

  

   Data dodania:01-02-2017

 • W załączniku przesyłam  informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/33/16 z dnia 02.12.2016 r.

 

   Data dodania:21-12-2016

 • Zapytanie ofertowe w zakresie dostawy i uruchomienia  „Zautomatyzowany system do rozwinięcia powierzchni.”   dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 26 styczeń 2017 r. do godziny 11. 

 

Data dodania:08-02-2017

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/32/16z dnia 21.12.2016 r. 

 

   Data dodania:22-12-2016

 • Zapytanie ofertowe w zakresie dostawy Mebli Laboratoryjnych – 4 komplety dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno
   – termin składania ofert 31 styczeń 2017 r. do godziny 11.

 

  Data dodania:08-02-2017

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/34/16 z dnia 22.12.2016r.

 

 Data dodania: 28-02-2017

 • Zapytanie ofertowe w zakresie dostawy i uruchomienia Oprogramowania do zarządzania Laboratorium  dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno – termin składania ofert 3 kwiecień 2017 r. do godziny 11. 


 

Data dodania: 21-03-2017

 • Pytania – odpowiedzi do zapytania ofertowego dot. Oprogramowania do zarządzania laboratorium dla SPLAST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno

 

Data dodania: 13-04-2017

 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapytanie ofertowe nr NP.013/34/16 z dnia 27.02.2017 r.

 

Pliki do pobrania

Powrót na listę aktualności

Aby być na bieżąco z ofertą oraz super ofertami, zapisz się do naszego newslettera.