Zawiadomienie o dokonanym połączeniu

18-07-2019

W imieniu spółki SPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018805, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.164.000,00 zł, REGON: 371015540, NIP: 6842265541, chcielibyśmy poinformować Państwa, że z dniem 18 lipca 2019 r. doszło do połączenia poprzez przejęcie przez SPLAST spółki SPLAST KROSNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, adres: ul. Lotników 13, 38 – 400 Krosno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771515, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.000.000,00 zł, REGON: 180824678, NIP: 6842634518.

Z dniem połączenia SPLAST KROSNO przestała istnieć jako odrębny podmiot i stała się częścią SPLAST, która przejęła wszystkie prawa i obowiązki SPLAST KROSNO, w tym prawa i obowiązki wynikające z łączących nas umów. 

Pliki do pobrania

Powrót na listę aktualności

Aby być na bieżąco z ofertą oraz super ofertami, zapisz się do naszego newslettera.