POIR.02.01.00-00-0047/15-00

Opis projektu:  Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w SPLAST sp. z o.o. sp.k.

 • cele projektu:

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W ramach projektu zostanie wybudowana powierzchnia przeznaczona do prowadzenia prac B+R, zostaną także nabyte urządzenia, aparatura laboratoryjna oraz oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia prac B+R. Utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie dedykowane prowadzeniu prac B+R w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych i opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów.

 • planowane efekty

Rezultatem projektu będzie dywersyfikacja produkcji polegająca na poszerzeniu oferty Firmy o nowe innowacyjne produkty, opracowane w ramach działalności CBR, a także ulepszanie obecnych procesów produkcyjnych.

 • wartość projektu

35 886 234,00 PLN

 • wkład Funduszy Europejskich

11 385 480,00 PLN

 

RPPK.01.02.00-18-0048/17

 • beneficjent

SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. LOTNIKÓW 13, 38 – 400 KROSNO

 • projekt nr

RPPK.01.02.00-18-0048/17

 • tytuł projektu

„Opracowanie nowych produktów oraz nowatorskich technologii wtrysku i montażu na bazie innowacyjnych receptur mieszanek tworzyw sztucznych”.

 • okres realizacji

01.10.2018 r. – 31.05.2020 r.

 • źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna
i innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie

 • cele projektu

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i wzmocnienie konkurencyjności firmy SPLAST sp. z o.o. spółka komandytowa poprzez zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów w postaci pojemników typu S-BOXX. Projekt zakłada docelowo opracowanie i zespolenie technologii inteligentnego w pełni zautomatyzowanego procesu montażu pojemnika S- BOXX oraz opracowanie wzorca seryjnych pojemników S-BOXX.

 • planowane efekty

Wynikiem przeprowadzonego przez spółkę SPLAST przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na rynek tworzyw sztucznych nowej technologii i nowych produktów. Przedmiotowa innowacja produktowa zostanie zaoferowana odbiorcom dzięki opracowaniu nowych produktów oraz nowatorskich technologii wtrysku i montażu na bazie innowacyjnych receptur mieszanek tworzyw sztucznych. Przełomowe znaczenie w niniejszym projekcie będzie miało opracowanie nowych receptur mieszanek tworzywowych. Innowacyjny produkt będzie cechował się znacznie ulepszonymi parametrami w stosunku do tradycyjnie stosowanych. Wdrożenie powyższej innowacji produktowej unikatowej na skalę światową, wynikać będzie z wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowej technologii.

 • wartość projektu

8 942 179,93 PLN

 • dofinansowanie z UE

2 844 666,69 PLN

 • osoba do kontaktu

Agnieszka Gronek
SPLAST sp. z o.o. sp.k.
ul. Lotników 13, 38 – 400 Krosno
tel.: +48 13 43 738 35
agronek@splast.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020

Aby być na bieżąco z ofertą oraz super ofertami, zapisz się do naszego newslettera.